På www.sundhed.dk kan du se, hvad du har liggende af recepter på apoteket, samt hvad du i øvrigt har fået udleveret af medicin.

Her på hjemmesiden, kan du under medicinmodulet (når du er logget
på), bestille/genbestille din fast ordineret medicin.  Er der i forvejen
recepter på apoteket, kan du ikke forny før disse er brugt. Her vil det
fremgå,  at medicinen først kan fornyes på en given dato, der vil være
afstemt med, hvad der er på apoteket af recepter.

Ved receptfornyelse af afhængigskabende medicin (stærk smertestillende, beroligende medicin, sovemedicin) – se inder “Praktisk Info ell. “Afhængigskabende medicin”.