HENVISNINGER TIL PRIVAT BEHANDLER/SPECIALLÆGE:

Ved en henvisning til privat behandler/speciallæge, vil henvisningen
ligge på nettet (du kan ikke se den), herefter skal du selv tage kontakt
til den behandler/læge du ønsker at benytte. Behandleren/lægen vil da
trække henvisningen ned fra nettet, klar til brug.

Har du af lægen fået en henvisning til ex.vis  Privatpraktiserende
speciallæge, fysioterapeut, psykolog, røntgenklinik/radiolog mm., kan du
søge behandler og aktuel ventetid via www.sundhed.dk.

Øverst til højre klikker du på “Menu” og herefter fanebladet ” Find
behandler”, herefter kan du specificere din søgning, hvorefter
behandlere vil være listet op med kontaktoplysninger, åbningstider, og
ventetider.

HENVISNINGER TIL OFFENTLIGT SYGEHUS/HOSPITALSREGI:

En henvisning fra lægen til det offentlige hospitalsregi, vil blive
sendt herfra til den centrale visitation, hvor en læge vil
viderevisitere henvisningen til den rette afdeling.

Herefter vil du typisk inden 14 dage, modtage brev med indkaldelse.